;

Om NySny.no

Denne snømålingstjenesten ble startet høsten 2020.
Prosjektet startet som et prøveprosjekt ved min hytte på Fagerfjell i Flesberg.
Jeg publiserte linken til min nettside via facebook og så var det en enorm respons.
Det var litt moro ;-)
Høsten 2021 ble det utvidet med flere målere og forbedret teknologi.
Det var såpass stor etterspørsel av denne tjenesten vinteren 20/21 at det ble opprettet et firma for å se om dette er en tjeneste som kan ekspandere.
Håper at dette blir en såpass populær tjeneste at det kommer til å bli en tjeneste som skal leveres hver vinter.

Tanken bak tjenesten, er å kunne levere snødybdemålinger til hytte- og camping-folk som bor langt borte.
Andre som kan ha interesse for dette er skientusiaster, løypekjørere, brøytemanskap og eiere av industribygg.

Målerer blir plassert i et relativt åpent lende. Ideelt bør det være minst 15 meter fra andre bygg, samtidig
kan det være en fordel at det er litt skog rundt for å begrense at snø fyker bort.

Denne nettsiden har målere i relativt store hyttefelt for å klare å dekke kostnaden med utstyret.
Kunder kjøper et abonnemet for hver måler og har tilgang til dataen ut vinteren.
Tjenesten gir estimat på hva snøen veier per kvadratmeter.
Det legges ikke margin på vektberegningen. Det er for å gi et mest objektivt resultat.
Med jevne mellomrom må man manuelt veie vekten av snøen.
Dersom det er engasjerte hytteeiere rundt omkring som kan tilby målinger av snøvekt ved jevne mellomrom så hadde det vært supert.
Det kommer beskrivelse på hvordan dette kan gjøres.

Etterhvert kommer det varslingstjeneste som kan gi e-post om snøvekt eller snødybde krysser en grense.
Tjenesten kommer også å tilby hvor mange kilogram med snø som er meldt fra metrologisk institutt.

Vær obs på at tjenesten kun gir en vekt der snømåleren står. Det kan være lokale forandringer i forhold til hvor hytte/campingvogn.
Tjenesten kan gi en god indikasjon på snømengde, men gir ingen garanti i forhold til deres bygg-konstruksjon.

Kriteriet for å få montert måler andre steder, er at det ikke er målinger fra meterologisk institutt i nærheten og at det er en stor nok tetthet av hytter.
Det kan hende jeg kommer til å benytte målinger fra meterologisk institutt, for å kunne gi et estimat på lastberegning av snø. Men det blir ikke med det første.
Eksmpler på disse stedene er Sjusjøen og Geilo.

Trulli
Nysny AS
Petter A. Mikalsen
Kongsberg
Telefonnummer:95885550
E-post: post@nysny.no
Organisasjonssummer:926505130