;

Hva er dette?

Dette er en tjeneste som tilbyr snødybdemålinger i hyttefelt
Det er plasert målere som automatisk måler snødybde.
Disse måledataene brukes for å estimere vekt som kan ligge på ditt hyttetak eller campingvogn.
Tjenesten startet vinteren 2020 på Fagerfjell Flesberg.
På hovedsiden får man tilgang siste målinger som er hentet inn.
Screenshotsene under viser noen av funksjonene i nettsiden.
Ikke oppdatert data som vises under!
Trulli


Man kan trende på historiske data.
Trulli

Nettsiden estimerer også snødybde fra værmeldingen. Data blir samlet fra Metrologisk institutt og lagt sammen med siste måling.
Trulli


Det er mulig å regne ut snøvekt vekt på hyttetak pr. kvadratmeter.
Enten ved å benytte manuelle verdier eller automatisk genererte verdier.
Trulli


Det er laget et verktøy for å helpe til med å regne ut egenvekten på snøen.
Trulli


For å få tilgang på lastkalkulasjon og snødybde, må det betales en årlig sum.
Pris for første måler er 125,- Alle påfølgende målere koster 25,-
Petter A. Mikalsen
Nysny AS
Kongsberg
Telefonnummer:95885550
E-post: post@nysny.no
Organisasjonssummer:926505130